Grönområden, fritid & miljö
Kommunal service
Trafik, väg & järnväg
Driftstörning
Detaljplaner, planprogram
Nya stadsdelar
Trafikstörning
Bostäder

Uppdaterade projekt


Storbron - Bygget av en ny Storbro Läs mer...

2018-2020
Senast ändrad: 2018-11-15 14:34

Ledningsarbeten: Köpmangatan - Södra Järnvägsgatan Läs mer...

Vecka 32 - 48, 2018
Senast ändrad: 2018-10-26 12:42

Västra station, upprustning Läs mer...

Planerad byggstart 2019
Senast ändrad: 2018-10-03 10:46

Detaljplan för Kvarteret Noten längs Selångersån Läs mer...

Februari 2018 - årsskiftet 2018 2019
Senast ändrad: 2018-09-13 22:18

Trafikomledning i Njurundabommen Läs mer...

27 augusti 2018-30 april 2019
Senast ändrad: 2018-08-30 15:31