Grönområden, fritid & miljö
Kommunal service
Trafik, väg & järnväg
Driftstörning
Detaljplaner, planprogram
Nya stadsdelar
Trafikstörning
Bostäder

Nya projekt


Begränsad framkomlighet på Skönsbergsvägen Läs mer...

Oktober 2018 - Januari 2019
Senast ändrad: 2018-10-04 17:43

Uppdaterade projekt


Gång- och cykelväg längs Sallyhillsvägen Sveavägen Läs mer...

juni 2018 - november 2018
Senast ändrad: 2018-10-09 09:10

Storbron - Bygget av en ny Storbro Läs mer...

2018-2020
Senast ändrad: 2018-10-05 14:29

Västra station, upprustning Läs mer...

Planerad byggstart 2019
Senast ändrad: 2018-10-03 10:46

Detaljplan för Kvarteret Noten längs Selångersån Läs mer...

Februari 2018 - årsskiftet 2018 2019
Senast ändrad: 2018-09-13 22:18

Trafikomledning i Njurundabommen Läs mer...

27 augusti 2018-30 april 2019
Senast ändrad: 2018-08-30 15:31